GY.I.K.

Gyakorlati infók, munka és adatvédelm

A 2018-ban indult programunk célja egy olyan keretrendszer kialakítása, ami lehetővé teszi a művészeti táborok, kurzusok, szakmai előadások, zenei programok és közösségi alkotói tevékenységek mgeszervezését. A ház 2018 előtt több mint 30 évig volt használaton kívül, a környék, a falu ehhez az állapotához adaptálódott. Emiatt szeretnénk külön megkérni titeket, hogy figyeljetek a helyiek, különösen az esti órákban a szomszédaink nyugalmára!

UTAZÁS

A lejutás lehetséges volánbusszal direkt Kővágóörsre, vagy a 4km-re lévő Révfülöpön keresztül átszállással, esetleg onnan kerékpárral. Vonattal szintén Révfülöpre érdemes érkezni, Budapestről nagyjából 2 és fél - 3 óra a menetidő.

MÁV vonatmenetrend és jegyvétel itt található!

PARKOLÁS

Az épület előtti keskeny szélességű útszakaszon hivatalosan nem lehet parkolni, kérünk titeket, hogy olyan útszakaszt találjatok, ahol azt a KRESZ szabályai is lehetővé teszik.

KISÁLLAT

A kertbe és az épületbe kutyát, kisállatot behozni szabad. Kivétel ezalól a konyha, a hálóhelységek és a fotólabor. Az állat gazdája felelős az állat által okozott mindennemű balesetért, vagyoni kárért.

DOHÁNYZÁS

Az épületen belül tilos a dohányzás. Az épületen kívül a kijelölt helyeken engedélyezett, kérjük a csikkeket a hamutartókba, szemetesekbe gyűjtsétek.

HULLADÉKKEZELÉS

Szelektíven gyűjtjük a hulladékot: papír, tiszta műanyag, fém, komposzt és kommunális. Kihelyezett hulladékgyűjtőket találtok az alkotótábor különböző pontjain, kérünk titeket, hogy a szemethelyzetre fokozottan figyeljetek. Kellemesebbé teszi az együttlétet és gördülékenyebbé a közös foglalkozásokat.

ÉTKEZÉS

A helyszínen vendéglátóipari egység nem üzemel. Mindenki azt ehet és ihat, amit hoz magával. Az alapvető, reggelihez és vacsorához való élelmiszerek beszerzését és a napi egyszeri meleg ételt általában közösségileg oldjuk meg. Az igények begyűjtése, az alapanyag beszerzése és a főzés lebonyolítása igény szerint önkéntes módon, azaz a ti segítségetekkel történik. A hétköznapokon több étterem foglalkozik menüztetéssel. Érdemes Kővágóörsön a szomszéd Mozi étteremben, az Andriska Pékbisztrónál ez ügyben érdeklődni, vagy Révfülöpön a Tóth Vendéglőnél.

KONYHA

A konyhában található hűtőszekrény, mikró gáztűzhely, evő és főzőeszközök. Kérünk titeket, figyeljetek a tisztaságra, a tányérok leöblítése után használható a mosogatógép, főzőedényeket pedig kérjük kézzel elmosva a helyére visszatenni!

WC - FÜRDŐSZOBA

Az épületben jelnleg fejlesztés előtt álló két angol WC-t és két melegvizes zuhanyt találtok. Neked is nekünk is, mindenkinek az az érdeke, hogy tiszta környezetben töltsük együtt ezt a kis időt. Ezért szépen kérünk használjátok a felmosót zuhanyzások után és ügyeljünk a kézmosók tisztaságára is (pl. festékes ecsetek kimosása vagy a fogmosások után).

FELÚJÍTÁS

Az épület egyes részein felújítás zajlik, amely az épület több pontját is érintheti egy időben. Kérünk, hogy a saját biztonságod érdekében tájékozódj érkezéskor a balesetveszélyes vagy felújítás alatt lévő épületrészekről. A kijelölt területeken, épületrészeken belül tilos ez idő alatt tartózkodni.

SZERSZÁMOK - LABOR

Előfordulhat, hogy gépekkel, éles szerszámokkal dolgozunk. A műhelyben található kéziszerszámok a workshop vezetőivel előre egyeztetetve saját felelőségre használhatóak a hozzájuk tartozó védőfelszereléssel, a munkavédelmi előírások betartása mellett, józan állapotban. Gyermekek és 18 év alattiak számára kizárólag szülői felelősségre és felügyelet mellett. 14 év alattiaknak tilos a műhelyben és a laborban tartózkodniuk. Kérünk, hogy használat után, de legkésőbb sötétedésig tegyetek vissza minden használt eszközt a kijelölt helyére. A fotólaborra és a rézkarc műhelyre hasonló irányelvek követendőek, bővebben a 'Működési rend' fejezet alatt, amely megismerése a részvétel előfeltétele.

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ ÉS PROMÓCIÓ

A legtöbb táborunkat az NKA támogatja, ami egy szakmai beszámoló és egy fotódokumentáció elkészítésének kötelezettséggével is jár. A részvétel előfeltétele, hogy a résztvevő beleegyezik abba, hogy a tábor alatt a róla készített videókat, hanganyagokat és fényképeket a Kővágóörs Alkotótábor Egyesülete beszámoló készítés és későbbi tábor promóciós célból felhasználhatja.

ZAJTERHELÉS

A korábbi évek tapasztalatai miatt - pénzbüntetést kilátásba helyező jegyzői intés - kérjük, hogy a kertben az esti órákban mellőzzétek a zenehallgatást. Javasoljuk az épületet, konyhát, galériát, pincét iylen célokra.

SZÁLLÁS

A szállásról bővebb információ itt található.

MŰKÖDÉSI REND

Fotólabor és Grafikai műhely

Általános rendelkezések

 1. A labort önállóan az Alkotótábor azon látogatói használhatják, akik már legelább egyszer dolgoztak a munkaálomásokkal és megismerték a gépek alapvető működési sajátosságait, valamint a vegyszerek használatával kapcsolatos biztonsági előírásokat.
 2. A laborban szigorúan tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás! Továbbá tilos bármilyen tűzveszélyes tevékenység folytatása.
 3. A labor használói tudomásul veszik, hogy a laborban lévő rendért, a benne található eszközökért, anyagi és erkölcsi felelősséggel tartoznak.

A labor általános működése, rendeltetésszerű használata

 1. Az általános biztonsági előírásokról a látogatók Munkavédelmi oktatás keretén belül értesülhetnek.
 2. A labor használata után, távozás előtt minden munkahelyet és elektromos berendezést áramtalanítani kell. A csapot el kell zárni. A már áramtalanított, de még felforrósodott állapotban lévő eszközöket (pl.szárítógépet nyitott állapotban), biztonságos helyen kell elhelyezni úgy, hogy az tüzet ne okozhasson.
 3. Az előhívótálakban vegyszer nem maradhat, ha ez mégis megtörténik, a tábor felelősei - külön értesítés nélkül – kiönthetik azokat a használt-vegyszer gyűjtő edényekbe. A grafikai eljárásokhoz használatos sav-maratásos eljárásokhoz csak a kijelölt tálak használhatóak.
 4. Saját vegyszert névvel és keverési dátummal ellátott kannákban, csak a kijelölt helyen lehet tárolni, feltüntetve azok tartalmát. Az azonosíthatatlan vegyszereket az Alkotótábor felelősei kiönthetik a gyűjtőedényekbe.
 5. A munka befejeztével a mosogatótálcát és előhívótálakat el kell mosni, ha szükséges - például ezüst lerakódás miatt - súrolószerrel ki kell tisztítani, bő vízzel kiöblíteni. A munkafelületeket a munka következtében keletkezett szennyeződésektől meg kell tisztítani.
 6. Az elhasznált vegyszereket műanyag kannákba kell gyűjteni, amelyeket később vegyipari hulladékgyűjtő telepre szállítunk. A hívó, fixír, sav külön gyűjtendő! Amennyiben a kannák megteltek, pet palack is kijelölhető vegyszergyűjtőnek, amennyiben arról el van távolítva az eredeti felirat, és jól láthatóan jelezve van hogy mi áll benne.

A látogatók felelőssége és kötelezettségei

 1. A látogatók kötelezettségei közé tartozik, hogy az alkotótábor házirendjét betartsák(beleértve a munkavédelmi szabályzatot), és hogy az alkotótábor műhely és egyéb eszközeit óvják.
 2. Károkozás esetén az okozott kárt meg kell téríteni.
 3. Szándékos károkozás és a házirend be nem tartása a látogató táborból való kizárását vonja maga után.
A részletes munkavédelmi szabályzat PDF itt letölthető!

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Kővágóörs Alkotótábor Egyesület hangsúlyosan figyelmet fordít a honlapját meglátogató ügyfelek személyes adatainak védelmére. Amennyiben Ön honlapunkon keresztül, vagy az ott található e-mail címek valamelyikét használva személyes adatokat ad meg, abban az esetben hozzájárul ahhoz, hogy azokat az Egyesület a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.) szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerin személyes adatnak minősül „az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés”.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi ezen minőségét, amíg az az érintettel kapcsolatba hozható, illetőleg amíg ez a kapcsolat helyreállítható.

Egyesületünk az Ön kérésére minden esetben tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, az adatok kezeléséről, továbbá Ön bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a – jogszabályi kivételektől eltekintve – adatainak törlését. A személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást csak abban az esetben tagadhatjuk meg, ha a jogszabályban meghatározott esetekben a törvény lehetővé teszi.

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk legtöbb oldalát, funkcióját anélkül tekintheti meg, illetve érheti el, hogy bármilyen személyes adatot szolgáltatna magáról. Weboldalunkon azonban fellelhetőek olyan szolgáltatások is, melyek igénybevételéhez szükség van az Ön regisztrációjára, illetőleg azonosítására. Ezen esetekben az Ön által megadott adatokat Egyesületünk szigorúan bizalmasan kezeli, egyben gondoskodik arról, hogy azokhoz harmadik – illetéktelen – személyek ne férhessenek hozzá.

A fenti célok megvalósítása érdekében Egyesületünk olyan eljárási szabályokat alakított ki, melyek alkalmasak a jogszabályokban rögzített előírások érvényre juttatására.

Tájékoztatásunk megismerése után további jó böngészést kívánunk honlapunkon!

Adatvédelmi tájékoztató PDF letöltése

Kővágóörs, 2024.07.14.