tájnéző

építészeti ötletpályázat >> 2024

eredményhirdetés

A Bíráló Bizottság egybehangzó véleménye szerint a beérkezett pályaművek gondolatiságukban és grafikai kivitelezésükben egyaránt magas színvonalon készültek. Az összes pályamű megfelelt az analóg technikák használatával kapcsolatos követelménynek, ezért a tablók változatos, egyéni megjelenésűek. A felhasznált technikák között találhatunk többek közt kézi rajzot, akvarellt, kollázst, makettfotót, fényképeket.

Elméleti megközelítésben a pályaművek mindegyike igen személyes hangvételű volt, a tájjal való kapcsolatot saját érzésein és benyomásain keresztül próbálta megfejteni és a terven keresztül egy elképzelt tágabb közönség számára is elérhetővé tenni.

A pályázatra összesen 19 db pályamű érkezett be, amelyek közül 2 db-ot a zsűri a határidő után történő beérkezés miatt a bírálatból kizárt. Így végül 17 pályamű közül került ki az első három helyezett, valamint a megvételre szánt munkák is. A Bíráló Bizottság a kiírásban előrevetített három megvétel helyett négy megvételt javasolt a Kiírónak, amelyet a pályázat magas színvonalára való tekintettel a Kiíró jóváhagyott.

a díjazott munkák:
I. 1089 - víz, cement, szalma // Vajda Lilla
II. 0mi0 - szabad ég alatt // Sal Noémi
III.PiFF - palinta // Kustra Vencel

megvételben részesült pályaművek:
>> 0008 - kő-szín-tér // Szőke Gergely
>> BZN1 - verem // Gerle Zsuzsanna
>> G1FO - (cím nélkül) // Weisz Mátyás
>> 8265 - forrásház - elmélyedés a tájban // Nyúl Dávid

A zsűrizett pályaműveket az ALÁBBI LINKEN lehet megtekinteni.

A Kővágóörs Alkotótábor Egyesület 2024-ben, a nyári építészeti tábor megrendezése mellett a tavaszi szemeszter időszakában egy nyílt, titkos ötletpályázatot is kiír.

pályázat

Az idei év, így a pályázat és a tábor témája is a táj és az ember kapcsolata a környezet alakítása által. Azokat a beavatkozásokat, emberkéz alkotta szerkezeteket vesszük górcső alá, amelyek a táj szemlélésével foglalkoznak, vagyis az épített és természeti környezet közötti viszonyt feszegetik.

A tábor hagyományosan fizikai makett, vagy 1:1 léptékű tárgy/építmény építésére vállalkozik, így lesz ez idén is. A pályázat fő célja pedig az építészeti tábor szellemi előkészítése, a téma körüljárása és a kapcsolódó gondolatok feltérképezése.

A pályázaton bárki részt vehet, aki a feltételeket magára vonatkozóan elfogadja és érvényes pályamunkát nyújt be.

feladat

A feladat egy táj szemlélésére alkalmas struktúra tervezése. A pályázat során egy olyan kis léptékű építészeti alkotást kell tervezni, amely az ember és a természet kapcsolatát személyes és elgondolkodtató módon közelíti.

A beavatkozás/építmény alkalmas kell legyen arra, hogy egy útvonal részeként megállásra, a tájjal való interakcióra késztesse az arra járókat. A használat módja lehet egyéni vagy csoportos. Az anyaghasználatára vonatkozóan nincs megkötés; állandó vagy ideiglenes jellegű kialakítás egyaránt elfogadott. A pályázatra csak egyéni pályamű adható be.

A tervezés pontos helyszíne az ALÁBBI LINKEN tekinthető meg.

díjazás

1. díj: 100 000 HUF + ingyenes részvétel a nyári workshopon
2. díj: ingyenes részvétel a nyári workshopon
3. díj: ingyenes részvétel a nyári workshopon

A megvételben részesülő pályázatok szerzői részére a nyári tábor részvételi díjából 50%-os kedvezményt biztosítunk. A megvételek számát 3 db pályaműben maximalizáljuk.

publikálás

A díjazott pályaműveket a szerzők feltüntetésével publikálhatjuk a honlapon, valamint az alkotótábor népszerűsítő anyagaiban (pl. Építészfórum, Facebook, Instagram).

kiállítás

A nyári építészeti tábor hagyományosan kiállítással zárul. A kiállításon a díjazott pályaművek is szerepelni fognak. Ezen kívül a nyári programsorozat záró eseményeként, 2024 őszén tervezünk egy nagyobb szabású kiállítást székesfővárosunkban, Budapesten, melyen bemutatásra kerül a jelen pályázati anyag válogatása.

zsűri

Guba Ilka - fotóművész, zsűri elnök
Jauernik Zsófia - építész, műemlékvédelmi szakmérnök
Bene Tamás - építész
Polgárdi Ákos - grafikus, filozófus, AT egyesületi tag
Beke András - építész, AT egyesületi tag

értékelés szempontjai

>> innováció és kreativitás
>> egyedi és újszerű koncepció
>> hozzáadott érték és jelentéstartalom
>> szimbolika, üzenet, történet
>> kidolgozottság, pályamű minősége

kérdések és válaszok

Kiíróhoz a pályázati kiírásban megjelölt határidőig (2024.03.20.) az alábbi kérdések érkeztek. A válaszokat Kiíró a honlapján teszi közzé. A kérdés-válaszok a pályázati kiírás részeként kezelendők.

1. Lehetőség van olyan építmény készítésére, ami esetleg betonból, kőből vagy vályogból épül és ezáltal ott marad a helyszínen?
Igen. Kiíró megjegyzi, hogy a pályázat gondolatisága fontos számára, így nem feltétlenül a megvalósíthatóság szempontja a döntő. Lásd kiírás 2. pont: “A pályázat fő célja pedig az építészeti tábor szellemi előkészítése”. Természetesen a megvalósíthatóság az értékelési szempontok közt szerepel, de nem az első helyen.

2. Az objektum előállítási (anyag költségét) állja a fesztivál? Ha igen, milyen költség határral?
A nyári alkotótábornak van meghatározott költségkerete, azonban az ott készülő objekt(ek) (makettek, vagy 1:1 léptékű építmények) nem feltétlenül a pályázati tervek közül fog(nak) kikerülni. Jelen pályázatnak nem célja a nyári alkotások megtervezése. Az alkotótábor önálló metodikával fog dolgozni a pályázattal megegyező tematikán, ezért a pályázat során nem feltétlenül kell foglalkozni a költségkerettel.

3. Lehet olyan hasznalati tárgyat-epitmenyt tervezni amihez kiegészitő tárgyak tartoznak pl. kalyha Hot tub-hoz?
Igen, tervezői döntés kérdése az 1. és 2. válaszok figyelembevételével.

4. A kiírás 10. pontjának “kizárás körülményei” között szerepel, hogy “A pályázaton nem vehet részt, aki szakmai vagy jogi kapcsolatban van a zsűritagokkal és/vagy a szervezőkkel.” Kérjük pontosítani, hogy milyen szakmai vagy jogi kapcsolat esete kizáró ok. A kérdés arra irányul, hogy ha például az egyik zsűri tag tanárom az egyetemen, akkor pályázhatok-e.
Kiíró szakmai kapcsolat alatt az elmúlt két évben zajló közös tervezési munkában való részvételt ért. Jogi kapcsolat alatt a zsűri tagokkal azonos cégben dolgozókat érti. Az egyetemi curriculum keretei közt létrejött tanár-diák viszonyt nem tekinti szakmai kapcsolatnak, így az nem kizáró ok. Kiíró megjegyzi, hogy a pontos jogi/szakmai kapcsolat firtatásánál fontosabbnak tartja az etikai normák betartását, amely az első kritériumként szerepel a kiírásban a kizárás esetei közt: “Bármilyen kommunikáció a zsűri tagjaival a pályázattal kapcsolatban”.

5. Egy Natura 2000 Nemzeti Park, mint tervezési helyszín nem probléma tervezéskor?
A pályázati kiírás nem építési szándék alapján fogalmazódott meg, így a helyszín megválasztásakor a Nemzeti Parkkal Kiíró nem egyeztetett. Természetesen a nyári alkotótábor előtt Kiíró egyeztet a Nemzeti Parkkal amennyiben a tábor során ott bármilyen beavatkozás várható lesz. Kiíró fenntartja, hogy a pályázati feladat nem egy megvalósítható építmény tervezésére, hanem a felvetett téma gondolati gazdagságának kibontására irányul (lásd 1. válasz).

6. Van lehetőség másik helyszín választására?
Nincs. A pályázat keretében a megadott helyszínre várunk koncepciókat; ez a pályamunkák összehasonlíthatósága miatt fontos.

7. A kiírás szerint a tervet analóg technikákkal kell készíteni: kézi rajz és fizikai makett elfogadott. Makettfotó mellett más fotó elhelyezhető a tablón? Ebben az esetben digitális fénykép megengedett?
Igen, saját készítésű fényképet, vagy nem saját fénykép esetén manipulált (kollázs, montázs) fényképet el lehet helyezni a tablón. Természetesen fénykép esetén lehet digitális képet használni, utómunka, képszerkesztés megengedett.

8. Az A2 méretű tablót is analóg technikával kell elkészíteni, vagy megengedett az, hogy számítógépes programmal készüljön? (pl. a rajzok kézzel készülnek, de azok külön beszkennelve digitálisan, pl. Photosoppal kerülnek elrendezésre a lapon). A feliratok gépelve készülhetnek, vagy kötelező kézírással feliratozni?
A tabló összeállítása megengedett számítógépes programmal. Digitális felirat elhelyezhető a tablón.

9. Van lehetőség több pályázónak közös pályamű benyújtására?
Nincs, a pályázaton csak egyéni pályamunka nyújtható be.

10. Amennyiben a pályázaton helyezést érek el, de nem tudok menni a táborba, a részvételi kedvezményt kiválthatom más formában, költségtérítésként, esetleg más programon való kedvezményes részvételi lehetőséggel?
Pénzjutalom csak az első helyezettet illeti, további helyezés esetén kedvezményes részvételt tudunk biztosítani. Amennyiben nyertes pályázó a Kővágóórs Alkotótábor másik nyári programján kíván résztvenni, a kedvezmény ott is érvényesíthető. Ebben az esetben eredményhirdetés után kiíróval egyeztetni szükséges a lehetőségekről, szabad helyekről. Az idei pályázat eredménye alapján azonban kizárólag idei programra vonatkozik a kedvezmény, jövő évre nem átvihető.

11. Mi történik, ha két pályázó azonos kóddal adja be a pályázatot?
A beérkezett emaileket a titkárság kezeli, a zsűri csak a tablókat látja az értékeléskor. Ezt követően a titkárság azonosítja a pályamunkákat. A kód a könnyebb azonosíthatóságot szolgálja, de azonos kód esetén a titkárság ellenőrzi a pályázó személyét az email alapján.

12. Megengedett-e a pályázatot társszerzővel készíteni, van-e lehetőség közös munkára a hallgatók között?
Lásd 9. választ.

13. A végső tervet analóg technikával kell készíteni, de a makett készítése során lehet-e olyan eszközöket használni, mint 3D nyomtató, vagy lézervágó?
Igen. Lásd még: 7. és 8. választ.

14. A tabló készítésében analóg technikának számít-e a kollázsolás, vagy nyomtatott anyagok felhasználása (például képekre rajzolás)?
Igen, ezek megengedettek, lásd még 7. és 8. választ.

15. A helyszíni méréseket nekünk kell elvégezni? Amennyiben nem, mekkora a terület? Mik a szintmagasságok? Lehet-e kótázott helyszínrajzot kérni?
A területről nem áll rendelkezésre geodéziai felmérés sem helyszínrajz; Kiíró szerint az építészeti koncepció megalkotásához elegendő a megadott linken látható kép. Amennyiben Pályázó szükségesnek ítéli, a terület szabadon meglátogatható. Felmérést Kiíró nem vár el a Pályázóktól, a helyszínen lévő terepalakulatok nagyságrendi becsléssel közelíthetők.

16. A terület beépítésével és a végső építészeti beavatkozás méretével kapcsolatban van-e valamilyen elvárás?
Nincs, a beavatkozás léptéke, mérete tervezési feladat és értékelési szempont is.

17. A pályázat beadásához építésznek / építész hallgatónak kell lenni, vagy más szakterület (hallgatói) is pályázhatnak?
Nincs megkötés, bármely szakterület képviselője, hallgatója nyújthat be pályázatot.

határidők

Pályázat meghirdetése:

2024. 03. 06.

Kérdések beérkezésének határideje:

2024. 03. 20.

Kérdések megválaszolása:

2024. 03. 22.

Beadási határidő:

2024. 04. 22. 23:59

Eredményhirdetés:

2024. 04. 29.

tartalom

>> A2 tabló, PDF-ben küldve, max. 10 MB méretben
>> a tervet analóg technikákkal kell készíteni: kézi rajz és fizikai makett elfogadott
>> a készített terv digitalizációja (scannelés, fotó)
>> és tablóra rendezése szükséges

beadás

A beadási határidőig az alábbi e-mail címre várjuk a tablókat: palyazat@kovagoorsalkototabor.hu

Azonosításhoz elhelyezendő egy szabadon választott négyjegyű kód a tabló jobb felső sarkában, amely tartalmazhat betűt és számot is. A pályázatot adminisztrálók így anonim módon előkészíthetik a zsűri számára a beérkező pályaműveket - az azonosítás az e-mailek alapján történik.

Ezért az e-mailben kérjük megadni az alábbiakat:
>> a pályázó neve,
>> a pályázó címe,
>> a pályázó telefonszáma.

szerzői jogok

A projekt szellemi tulajdona teljes egészében a pályázót illeti.
Az AT fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint tegye közzé és népszerűsítse a beadott pályamunkát.
A résztvevők reklámozhatják és közzétehetik projektjüket,az AT mint versenyszervező megnevezésével.
Eredményt 2023.04.29-én hirdetünk, a pályázat szervezői által megrendezett eseményen, melyről részletes tájékoztatást a beküldött pályamunkák után adunk.

anonimitás

A pályázat titkos, a tablón szabadon választható négy számjegyű kódot kérünk elhelyezni a jobb felső sarokban azonosítás céljából. Egy pályázó csak egy darab pályamunkát adhat be.

nyelv

A pályázat nyelve a magyar vagy angol.

kizárás

A tervezési pályaművek kizárásra kerülnek az alábbi esetekben:
>> Bármilyen kommunikáció a zsűri tagjaival a pályázattal kapcsolatban;
>> Bármely tervezési pályamű, amely határidő után érkezik;
>> Bármely logó, védjegy vagy elem megjelenése, amely lehetővé teszi a résztvevő azonosítását;
>> A pályamű közzététele a verseny vége előtt, különösen a közösségi médiában;
>> A pályázaton nem vehet részt, aki szakmai vagy jogi kapcsolatban van a zsűritagokkal és/vagy a szervezőkkel.

A pályamű beküldésével minden résztvevő elfogadja a jelen dokumentumban leírt pontokat és a zsűri végső döntését. A nyertes résztvevőket a zsűri felkérheti személyazonosságuk igazolására.

Az AT fenntartja a jogot, hogy felfüggessze vagy módosítsa a kiírt ütemtervet, ha a szervezők szükségesnek tartják vagy ha előre nem látható körülmények merülnek fel.

House

A program a Nemzeti Kulturális Alap segítségével valósul meg, köszönjük a támogatást!